Công nghệ trí thông minh nhân tạo nhận biết và phân tích không gian

INTELLIGENCE

Công nghệ AI của Dabeeo là công nghệ ứng dụng vào việc dò tìm vật thể và sự thay đổi trong khoảng không gian rộng.
Công nghệ này giúp ích cho việc tìm hiểu về các hiện tượng dựa trên số liệu phân tích theo hình ảnh trong cách lĩnh vực như Đô thị, môi trường, …

Phát hiện vật thể

Chỉ một lần, có thể trích xuất ngay những vật thể khó tìm kiếm bằng mắt thường hoặc khối vật thể có nhiều cá thể riêng biệt

Có thể trích xuất chỉ những vật thể cụ thể trong dữ liệu, giảm thiểu thao tác tìm kiếm đối chiếu người và việc như trước đây. Có thể ứng dụng tùy theo mục đích và lĩnh vực khác nhau.

Truy tìm hình thái và cấu trúc vật thể

Có thể kiểm tra, tìm kiếm nhanh chóng chính xác hình thái và cấu trúc vật thể

Đây là công nghệ trích xuất nhanh chóng, chính xác bề mặt ranh giới hoặc đường tâm cấu trúc,… thuộc hình thái của các yếu tố trên bản đồ trong phạm vi rộng lớn, công nghệ này có thể tìm kiếm và đưa ra được dữ liệu thông tin bề mặt ranh giới của tòa nhà, con đường,… mà trước đây phải thực hiện thủ công.

Cảm biến sự thay đổi

Có thể thăm dò sự biến hóa của vật thể và địa hình

Có thể dò tìm được những thay đổi của cá thể đích và địa hình cụ thể thông qua việc phân tích sự biến đổi theo từng thời điểm dựa trên cơ sở dữ liệu hình ảnh như vệ tinh, hàng không, drone,… trong khu vực cụ thể. Giải pháp này phù hợp với những ngành công nghiệp cần giám sát trong phạm vi rộng.

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA INTELLIGENCE

Dò tìm vật thể

Tìm ra đối tượng đích một cách chính xác từ dữ liệu hình ảnh

Dò tìm sự biến đổi

Dò tìm sự xuất hiện, sự thay đổi, chuyển động,… của các địa điểm hoặc đối tượng đích

Tìm ra ranh giới của vật thể

Tìm ra đường ranh địa hình, vật thể, có thể sử dụng dữ liệu GIS

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp thắc mắc