dabeeo다비오

Join Our Newsletter
Get in touch
SCROLLING

Reading
and Interpreting
the Earth

Our Vision

Gia tăng thêm hữu ích cho cuộc sống hàng
ngày bằng việc số hóa dữ liệu không gian

Our Vision

Nếu sử dụng dữ liệu không gian xung quanh chúng ta,
trải nghiệm cuộc sống hàng ngày sẽ trở lên phong phú hơn,
là bước đệm cho tương lai.

Thông qua việc tạo một công nghệ mới có giá trị trong tương lai,
và chia sẻ công nghệ đó, thêm vào sự hữu ích trong cuộc sống
hàng ngày của con người và, hướng tới một thế giới mà mọi
người đều mơ ước.

0 Places

Số hóa 120 khu vực lớn nhỏ để
mọi người có thể tự do đi lại.

0 sqkm Digitizing

Chúng tôi đã số hóa và phân tích 205.644 km2
dữ liệu không gian để có
thể sử dụng dữ liệu này ở nhiều nơi.

0 Industries

Công nghệ của Dabeeo đang giải
quyết các vấn đề thị trường trong
15 lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Product

Our Product 01

DATA

Nhận dạng không gian và tạo ra các thông tin có ý nghĩa
thông qua công nghệ image deep learning INTELLIGENCE.
Dựa trên thông tin mới nhất với độ tin cậy cao, chúng tôi
cung cấp thông tin chuyên sâu cần thiết cho quy hoạch không
gian và dựa đoán trong tương lai.

View more
Our Product 02

MAPS

Digital map của Dabeeo có thể thể hiện mọi
không gian xung quanh chúng ta.
Hãy thực hiện dịch vụ với nền tảng là vị trí tối ưu bằng
digital map phù hợp có thể áp dụng với tất cả các khu vực bên trong nhà và ngoài trời.

View more
Our Product 03

INTELLIGENCE

Công nghệ của Dabeeo được tối ưu hóa cho các lĩnh vực yêu
cầu phân tích không gian rộng lớn và trích xuất dữ liệu
Hãy tìm thông tin chuyên sâu bạn cần cho doanh nghiệp
của mình bằng công nghệ AI và image deep learning của Dabeeo

View more
Our Product 04

STUDIO

STUDIO là dịch vụ với nền tảng cloud có
thể tạo/chỉnh sửa/quản lý dữ liệu của MAPS
một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Có thể quản lý dữ liệu không gian một cách hiệu quả
và duy trì dữ liệu mới nhất
thông qua việc hỗ trợ các tính năng
đa dạng được kết hợp với công nghệ AI.

View more
Our Product 05

Services

Dabeeo cung cấp Built Ready Application nhằm
phục vụ các khách hàng muốn sử dụng MAPS ngay lập tức.
Nó hỗ trợ khách tới thăm quan không chỉ sử dụng không gian một
cách thuận tiện mà còn giúp trải nghiệm không gian phong phú hơn
thông qua việc tương tác.

View more

Giảm chi phí phân tích dữ liệu

Có thể giảm tới 70% chi phí phân tích
dữ liệu không gian.

Giảm chi phí maintenance

Có thể tiết kiệm chi phí tới 90% với hệ
thống quản lý một cách dễ dàng dữ liệu không gian
được áo dụng cho các dịch vụ như web&app&ki-ốt cùng một lúc.

Giảm thời gian monitoring

Có thể tiết kiệm chi phí tới 90% với hệ
thống quản lý một cách dễ dàng dữ liệu không
gian được áo dụng cho các dịch vụ như web&app&ki-ốt cùng một lúc.

Giảm chi phí
70%
Giảm chi phí
90%
Giảm thời gian
2hour

Together
we can do more

Get in touch