102

Places

104,703

sqkm Digitizing

15

Industries

DABEEO SOLUTION

Dabeeo cung cấp dịch vụ có thể sử dụng thông tin về không gian đa dạng xung quanh chúng ta một cách nhanh chóng và dễ dàng với công nghệ Deep Learning

STUDIO

Cùng chúng tôi trải nghiệm nền tảng thông tin không gian hữu ích nhanh chóng. Chỉ với một nền tảng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ từ xây dựng dữ liệu đến quản lý và API ứng dụng.

INTELLIGENCE

Dabeeo cung cấp công nghệ AI phù hợp với các nhóm khách hàng, để hiểu và phân tích dữ liệu không gian trong phạm vi rộng một cách hiệu quả hơn

INVESTORS

PARTNERS